סל קניותסל קניות0

הוספת בהצלחה לסל קניות

מדיניות הפרטיות - חנות מקוונת של GLAMZ

מהי מדיניות הפרטיות?

חברת גלמז בע"מ ("מפעילת החנות המקוונת") מתייחסת בכבוד לפרטיות הלקוחות של "GLAMZ".
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בשירות. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת מפעילת השירות במידע האישי שמוסרות לה משתמשות השירות, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך בשירות.
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בחנות המקוונת. המדיניות מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לגברים. למונחים שלא הוגדרו במדיניות זו תהיה המשמעות שהוגדרה להם בתנאי השימוש בחנות המקוונת.

צרי קשר / מסרי דיווח על פגיעה בפרטיותך
במידה ואת סבורה כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בחנות המקוונת, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: support@glamz.com. נציגינו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי למפעילת השירות

 • כאשר תירשמי לאתר, למשל לצורך ביצוע הזמנה באתר, תידרשי לבצע רישום במסגרתו תתבקשי למסור לנו מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב.
 • אם תבצעי הזמנה או רכישת מוצרים באתר, פרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידך ואמצעי התשלום בו השתמשת, יישמרו בידי גלמז, לרבות הזמנות של מוצרים העלולים לחשוף מידע בריאותי או מידע רגיש אחר אודותיך.
 • כאשר תתקשרי אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר,  יכול ויתקבלו אצלנו פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה.
 • אינך חייבת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכלי להשתמש בשירותים מסוימים באתר וגלמז לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים. הרישום לשירות מותר למשתמשות שהן בנות 18 ומעלה בלבד.
 • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייבת על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות

 • בעת שאת משתמשת בשירות, תאסוף מפעילת השירות מידע על נוהגיך ביחס לשימוש בשירות, לרבות תוכן שפרסמת בשירות, מידע או תכנים שקראת, העמודים שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם, מקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר קצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד.
 • בנוסף, מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

שיתוף מידע ותכנים ברשתות חברתיות
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

פרסום תוכן משתמשות בשירות
השירות כולל מידע ותכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשות השירות. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי עלייך. דעי כי התכנים והמידע שאת טוענת לאזורים הפומביים בשירות (כגון ביקורות על המוצרים) אינם פרטיים או חסויים ולא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שאת מוסרת מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.

השימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסרי ובפרטים שתאסוף מפעילת השירות במהלך השימוש שתעשי בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו, כדי לאפשר לך לבצע הזמנה, לפרסם ביקורות ותכנים אחרים היכן שהדבר מתחייב;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשות וציפיותיהן וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מפעילת השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך או אחרות אישית;
 • כדי לגבות ממך את התמורה עבור שירותים הכרוכים בתשלום, ככל שיהיו.
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת הודעות תפעוליות וכן מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של מפעילת השירות ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה המפורשת שניתנה על-ידך עת אישרת את ההסכמים המחייבים, או בכל דרך אחרת. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם של דברי פרסומת. הדרך להסרה תפורט בדברי הפירסומת שיישלחו אלייך. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
 • ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש בחנות המקוונת, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של החנות המקוונת.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
מפעילת השירות לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תפרי את הוראות המסמכים המחייבים, או אם תבצעי באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי מפעילת השירות צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמפעילת השירות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מפעילת השירות לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם מפעילת השירות תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?
המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל, במידת הצורך.

Cookies
מפעילת השירות עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרי עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכולה למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשי כן רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאת מעוניינת שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע
מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע
לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך אליו. מידע הדרוש למפעילת השירות - לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות - יוסיף להישמר על ידי מפעילת השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה מפעילת השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיי זכאית לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילת השירות לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק האפליקציה. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות. מפעילת השירות רשאית לבקש את הסכמתך המחודשת למדיניות הפרטיות בכל מקרה של שינוי כאמור.

עודכן לאחרונה ב- 17/09/2020