סל קניותסל קניות0

הוספת בהצלחה לסל קניות

תקנון ותנאי שימוש בחנות המקוונת של GLAMZ

1) הוראות כלליות

 1. אתר האינטרנט Glamz Shop  (להלן: "האתר") משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
 2. בעלת האתר ומפעילתו הנה גלמז בע"מ, חברה ישראלית, שמשרדיה שוכנים ברחוב המפלסים 12, פתח תקווה, ישראל; מספר ח.פ. 515849909.
 3. לתשומת לבך, תכני אתר זה לא ייחשבו ל"הצעה" בלתי הדירה למכירת המוצרים. הזמנה של לקוח תיחשב להצעה, וקיבול ההצעה האמורה יבוצע בידי החברה המוסרת את המוצרים. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 4. על מנת להיות כשירים לרכוש את המוצרים באתר האינטרנט, על הלקוחות: (א) להיות בגיל 18 שנים לפחות, או, אם הם קטינים, להיות מוסמכים כיאות בידי נציגם החוקי; (ב) להיות צרכנים, דהיינו, כאנשים בשר ודם הפועלים למטרות שאינן נוגעות למסחר, לעסק, למלאכה ולעיסוק שלהם; (ג) להירשם באתר האינטרנט; (ד) להיות בעלי כתובת דוא"ל; ו- (ה) להחזיק בכרטיס חיוב תקף של אחד ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים באתר זה.
 5. התקנון מנוסח בלשון נקבה ובלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים וגם ללשון רבים.
 6. הלקוחה מצהירה כי קראה תקנון זה והוא מוסכם עליה, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוחה כי קראה הוראות תקנון זה, הבינן והסכימה להן.
 7. ניתן לבצע הזמנות באתר בכל עת. שירות ומשלוח ניתנים בשעות העסקים הרגילות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוחה כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

2) מוצרים

 1. מידע על אודות מוצרים זמין באתר האינטרנט.
 2. המוצרים המתוארים באתר האינטרנט מיועדים לשימוש אישי בלבד. לקוחות אינם רשאים למכור שנית כל מוצר ממוצרים אלה. אנו שומרים על   הזכות, עם מתן או ללא מתן הודעה, לבטל או להפחית כמות של כל מוצרים שיסופקו ללקוחה, אשר לשיקול דעתנו הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאים ותניות אלה. 
 3. למידע בנוגע לאלרגנים במוצרים, נא עייני בתווית ובמידע המסופק עם כל מוצר לפני השימוש.
 4. איננו מתחייבים למגוון מוצרים מכל מין או סוג. איננו מתחייבים לכך שכל המוצרים המפורסמים באתר זה קיימים בפועל במלאי בכל עת. אנו רשאים לגוון את המוצרים שבנמצא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מוצרים מוצגים באתר למטרות המחשה בלבד.
 5. כל המוצרים, המחירים ותנאי המשלוח נתונים לשינוי בידינו לפי שיקול דעתנו.

3) מחירים

 1. כל המחירים המצוינים עבור מוצרים הזמינים באמצעות אתר האינטרנט כוללים מע"מ בשיעורים הנוכחיים, ונקובים בשקלים ישראליים חדשים (ש"ח). דמי משלוח ייווספו למחיר המוצרים ומצוינים בנפרד.
 2. אנו מוודאים באופן קבוע שכל המחירים המוצגים באתר נכונים, אולם, איננו יכולים לערוב להיעדרן של שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה ברורה בתמחור מוצר, נציע ללקוחה את האפשרות לרכוש את המוצר במחיר הנכון, או לבטל את ההזמנה.
 3. מחירים המוצגים באתר אינם בהכרח שווים למחירי המוצרים במקום אחר (לרבות, ומבלי למצות, ספקים וחנויות שלנו). בכל מקרה, המחירים באתר יכריעו לגבי כל רכישה המבוצעת דרך האתר.
 4. אנו עשויים להציע באתר מדי פעם מתנות מיוחדות לגבי מוצרים מסוימים. מתנות מיוחדות כאמור יחולו אך ורק על אותם מוצרים מסוימים במועד כאמור וברכישה דרך האתר בלבד. מתנות מיוחדות כאמור לא יחולו על החנויות שלנו או על נקודות מכירה של שותפים קמעונאים, ובאותו אופן, לא יחולו מתנות מיוחדות המוצעות בחנויות שלנו או בנקודות מכירה של שותפים קמעונאים על רכישה המבוצעת באתר. 

4) מדיניות הנחות והטבות- אין כפל מבצעים

 1. למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרכישה המתבצעת באתר לא יחולו ולא ניתן ליהנות מכפל מבצעים.
 2. לקוחה שיש ברשותה קוד קופון כלשהו מתבקשת לוודא כי אכן בכוונתה לנצל את קוד הקופון ברכישה ספציפית כלשהי.
 3. במידה וישנה הנחה אוטומטית והנחת קופון על מוצר ספציפי, הלקוחה תוכל ליהנות מההנחה הגדולה יותר לאותו מוצר ספציפי (פעם אחת בלבד).
 4. בנוסף מובהר כי במקרה בו מקלידים שני קודי קופון שונים לגבי אותה רכישה, הקוד האחרון שהוקלד הוא שיקלט על ידי המערכת הממוחשת ועל בסיסו יחושב מחיר הרכישה ו/או קבלת המתנה.
 5. הקוד שהוקלד לפני כן יתבטל ולא יעשה בו שימוש כלשהו. כמו כן מובהר כי במקרים בהם מפורסם באתר הנחה כלשהי למוצר, ההנחה תקפה לרכישת מוצר אחד בלבד והרוכש/ת לא יהנה מהנחה זו במוצר השני, השלישי וכן הלאה שירכוש.
 6. במידה וקיימות הנחות שונות לגבי מספר מוצרים אשר הלקוחה תזמין באתר, אזי הלקוחה תהנה רק מהנחה אחת (הגדולה מבין ההנחות שהוצעו לאותם מוצרים ספציפיים).

5) ביצוע הזמנה

 1. סדרת הוראות באתר תדריך את הלקוחה בתהליך ביצוע ההזמנה.
 2. בטרם ביצוע הזמנה תידרשי למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, מספר תעודת זהות כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מספר טלפון ומידע על התשלום. איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדן או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שלך.
 3. על מנת לבצע הזמנה, על הלקוחה להקליד את כמות המוצרים שהיא מעוניינת לרכוש. לתשומת לבך, האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המסוימים במלאי.
 4. הלקוחה חייבת ללחוץ "הוסף לסל" על מנת לשים את המוצר שבחרה בכמות הרצויה בסל הקניות. בכל זמן במהלך הקנייה באפשרותה של הלקוחה לבחון את המוצרים שבסל הקניות באמצעות לחיצה על "סל קניות" בכל דף.
 5. על הלקוחה לעקוב אחר ההוראות שעל המסך על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום. ללקוחה יש תמיד אפשרות לתקן שגיאות כלשהן בנתונים שהזינה, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר מסל הקניות שלה, או לבטל את כל ההזמנה במהלך ביצוע התשלום לפני שהיא שולחת את הזמנתה. באמצעות ביצוע הזמנה, הלקוחה מאשרת ומצהירה שקראה את כל ההוראות שניתנו תוך כדי תהליך ביצוע התשלום, ושהיא מקבלת באופן מלא תנאים ותניות אלה. הלקוחה מבצעת את בקשת ההזמנה למוצרים דרך אתר האינטרנט באמצעות לחיצה על לחצן "תשלום" בסיום תהליך ההזמנה.
 6. לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוחה תקבל דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה. הדוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה כולל סיכום של ההזמנה, מחירים, דמי משלוח ולינק לאיזור האישי בו הלקוחה יכולה לראות את פרטי ההזמנה.
 7. לקוחות יכולים לשלם עבור המוצרים באמצעות כרטיס אשראי בלבד ואשר נושא את שמם בלבד ותקף בישראל. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט, מאסטרכארד, ויזה ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.
 8. איננו מכבדים כרטיסי חיוב עם כתובות לחיוב מחוץ לישראל.
 9. בזמן ביצוע הזמנה, הלקוחה מצהירה שכל המידע הנמסר הוא נכון ומלא. אנו שומרים על זכותנו לבטל כל הזמנה שאינה עומדת בקריטריונים אלה.
 10. כל מחזיקי כרטיסי אשראי נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיק כרטיס האשראי. אם מנפיק הכרטיס שבאמצעותו שילמה לקוחה מסרב להתיר, או אינו מתיר ביצוע תשלום לנו, מכל סיבה, בין מראש ובין לאחר תשלום, אנו לא נישא באחריות לכל עיכוב או אי-מסירה.
 11. אם יש ללקוחה כל שאלות או חששות בזמן ביצוע הזמנה או אם היא מעוניינת לשאול על הזמנה שביצעה קודם לכן, באפשרותה ליצור קשר עם שירות לקוחות במספר 03-5417722 בימים א'-ה' בין השעות 18:00-09:00 או באמצעות הדוא"ל בכתובת הבאה: support@glamz.com לשירות מהיר ויעיל, אנא צייני את מספר ההזמנה בכל פנייה לשירות הלקוחות.

6) קודי הצעה

 1. קודי קופון מסוימים חלים אוטומטית על הרכישה של הלקוחה. במקרים אחרים, על מנת לממש קוד קופון, על הלקוחה להזין את הקוד שלה בתיבת "קוד קופון" במהלך תהליך ביצוע התשלום באתר. יש להקליד את קוד הקופון בדיוק כפי שמופיע עם אבחנה בין אותיות גדולות לקטנות במידה ויש.
 2. כשקוד הקופון נקלט, הקופון יוצג בסיכום החשבון.
 3. מותר להשתמש בקוד קופון אחד לכל הזמנה.
 4. במידה ולא יוקלד קוד קופון בהזמנה, הלקוחה אינה זכאית לקבלת ההטבה.
 5. לכל קופון יש תוקף מימוש.
 6. לכל קופון יש מגבלות מימוש, כגון שהמימוש קופון מותנה ברכשיה מעל סכום מסויים.

7) משלוח

 1. כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).
 2. הזמנות שנקלטו במערכת עד השעה 16:00 יטופלו באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 16:00 תטופל ביום העסקים הבא.
 3. הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת יטופלו רק יום ראשון העוקב.
 4. אין באפשרותנו לשלוח הזמנות לכתובת שהיא תא דואר.
 5. לקוחה תישא בדמי משלוח והם מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובחשבונית או תעודת המשלוח. אין דמי משלוח עבור רכישות מעל סכום שאנו עשויים להציג באתר האינטרנט ויכול להשתנות מעת לעת.
 6. זמן מסירת המשלוח ללקוחה עד 4 ימי עסקים (מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה) אלא אם נודיע ללקוחה, במסגרת התקופה האמורה, על כך שהמוצרים שהוזמנו (או חלקם) אינם זמינים, לרבות באופן זמני.
 7. אזורי רמת הגולן, ישוביי ים המלח, יישובי הערבה ואילת - זמן המסירה עד 5 ימי עסקים (מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה).
 8. אספקת מוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).
 9. לא נהיה אחראים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטתנו.
 10. במקרים מסויימים, עפ"י שיקול דעתנו, המוצרים יועמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמה מראש.
 11. על אף האמור, ייתכן שלא ניתן יהיה לספק משלוחים לישובים מסוימים בישראל, לרבות על-פי הנחיות ומדיניות חברת המשלוחים החיצונית.
 12. לקוחה שתואם עמה משלוח ולא היתה באותה כתובת במועד שתואם בינה לבין השליח תחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר (אם חויב), וזאת אף אם המשלוח המקורי היה ללא דמי משלוח מכל סיבה שהיא.
 13. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוחה בפרטי הקשר שמסרה בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, גלמז תהא רשאית לבטל את ההזמנה (מבלי לחייב את הלקוחה עבור עלות המוצרים) ולחייב את הלקוחה בדמי טיפול על סך 14.90 ₪ בנוסף לעלות הכנת המשלוח (ככל שרלוונטית). בנוסף, במקרה כאמור גלמז תהיה רשאית למנוע מהלקוחה לבצע רכישות עתידיות באמצעות האתר.
 14. ניתן לבדוק בכל עת מה סטטוס ההזמנה בעמוד "הרכישות שלי". לפניות ובירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5417722 בימים א'-ה' בין השעות 18:00-09:00 או באמצעות הדוא"ל בכתובת הבאה: support@glamz.com לשירות מהיר ויעיל, אנא צייני את מספר ההזמנה בכל פנייה לשירות הלקוחות.
 15. מובהר כי על אף האמור לעיל גלמז תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת מדיניות המשלוחים והאספקה מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש (להוציא הזמנות שכבר בוצעו ואושרו).

8) זכות ביטול

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.
 2. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוחה יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוחה:
  שליחת מייל לכתובת support@glamz.com
  פנייה לשירות הלקוחות בטלפון: 03-5417722
 3. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם או אי התאמה במוצר שסופק ללקוח: (א). תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.2 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה על חשבון החברה. עם הזיכוי תימסר ללקוחה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוחה דמי ביטול כלשהם).
 4. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוחה אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:  תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.2 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוחה על חשבונה. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוחה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוחה בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוחה את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוחה בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 5. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוחה דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתה קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספה (לפי העניין) ולא תהיה ללקוחה כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, גלמז רשאית להציע ללקוחה מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוחה תינתן הזכות לבחור באם היא מעוניינת במוצר החלופי או שהיא מעוניינת בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוחה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד גלמז במקרה כאמור.
 6. היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוחה יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוחה, תפנה הלקוחה לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 8.2 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה. ללקוחה תינתן הזכות לבחור באם היא מעוניינת בהשבת כספה עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוחה דמי ביטול כלשהם); או שהחברה תשלח את המוצרים שלא סופקו על חשבונה. לא תהיה ללקוחה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד גלמז במקרה כאמור.
 7. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

9) סודיות ופרטיות

 1. הלקוחה מצהירה ומסכימה לכך כי מסירת פרטיה האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונה ובהסכמתה ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתה למסירתם.
 2. הנתונים שהלקוחה תמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של גלמז (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוחה כי אינה חייבת על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא תוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
 3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוחה, מוצרים ושירותים שרכשה או ביקשה להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותה, אמצעי תשלום ששימשו אותה ועוד. גלמז תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. גלמז תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.
 4. גלמז לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של גלמז או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיה האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוחה באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותה אישית), אלא במקרים כפי שמתוארים במדיניות הפרטיות של החברה.

10) קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של גלמז בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מגלמז.

11) דין וסמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

12) פרטי קשר
למידע ותמיכה על אודות מוצרים ושיטות הרכישה באמצעות אתר האינטרנט באפשרות הלקוחה ליצור עמנו קשר בטלפון 03-5417722 בימים א'-ה' בין השעות 18:00-09:00 או באמצעות הדוא"ל בכתובת support@glamz.com
 

גלמז בע"מ
רח' המפלסים 12
פתח תקווה 4951421
ישראל

עודכן לאחרונה ב- 17/09/2020